Transmutare

BuniCo, Vidul este de vȃnzare?

Nu, dragul meu, însă unii oameni au decis

Să spună lumii-n gura mare

Că Moartea este ceva ce poate fi ales.

Păi, și atunci, ce-i Moartea? Întrebă ștrengarul nepoțel.

Moartea e doar un curier ce-ți aduce o scrisoare

În care Tatăl iți spune că-i timpul să te-ntorci la El,

Lăsând în urmă frici și supărare.

Fiindcă Iubire ești, Iubire-ai fost mereu!

Acasă

Undeva, cândva, am fost o pasăre în zbor

Priveam spre pământul Acasă

Vânturile îmi susțineau aripile

Și zburam….

Undeva, cândva, am fost o floare de primăvară

Aveam rădăcini în pământul Acasă

Vânturile îmi mângâiau petalele

Și înfloream….

Undeva, cândva, am fost un albastru izvor

Aveam făgaș în pământul Acasă

Vânturile îmi agitau apele

Și curgeam….

Undeva, cândva am fost un om

Aveam trupul ca pământul Acasă

Vânturile îmi răsfirau pletele

Și trăiam…..

Rugăminte

RUGAMINTE

Cerne ușor în inima mea a iubire,

Mă avântă în cer, mă întoarce pe pământ,

Una sunt cu tot, în nemurire

Iartă-mă, Doamne, când uit ce sunt!

Amintește-mi de Tine în mine,

Memorie blândă și caldă mereu,

Precum ai suflat prima oară iubire,

Așa vreau sa simt Viața în sângele meu.

PRAYER

Gently discerning love within my heart,

Rushing to the sky, returning on earth,

`am one with all there is in immortality

Forgive me, Lord, when forgetting what I am.

Remind me of You within me,

Soft hearted and warm memory always,

As you blew love for the first time,

So I want to feel Life in my blood.