Rugăminte

RUGAMINTE

Cerne ușor în inima mea a iubire,

Mă avântă în cer, mă întoarce pe pământ,

Una sunt cu tot, în nemurire

Iartă-mă, Doamne, când uit ce sunt!

Amintește-mi de Tine în mine,

Memorie blândă și caldă mereu,

Precum ai suflat prima oară iubire,

Așa vreau sa simt Viața în sângele meu.

PRAYER

Gently discerning love within my heart,

Rushing to the sky, returning on earth,

`am one with all there is in immortality

Forgive me, Lord, when forgetting what I am.

Remind me of You within me,

Soft hearted and warm memory always,

As you blew love for the first time,

So I want to feel Life in my blood.